Hasící prášky

Hasicí prášky se hlavně používají jako náplň v přenosných hasicích přístrojích nebo ve velkých práškových a kombinovaných hasicích automobilech, kde průtok práškovými proudnicemi se pohybuje od 5 – 40 kg hasicího prášku za jednu sekundu. Přes velmi dobrou hasicí účinnost se hasicí prášky řadí mezi méně používané hasiva.