AFFF - Pěnidla na nepolární kapaliny

Vysoce účinná pěnidla pro hašení požárů třídy B - nepolárních kapalin /olej, benzín, nafta, letecká paliva/, na kterých obvykle vytváří vodní film. Standardně se aplikují formou těžké či střední pěny. Vyznačují se vysokou hasební schopností i odolností proti zpětnému rozhoření - obvyklá hasební schopnost a odolnost proti zpětnému rozhoření je IB.