AFFF/AR - Pěnidla na polární kapaliny

Vysoce účinná pěnidla pro hašení požárů třídy B - polárních kapalin /alkoholy jako methanol, ethanol, isopropanol, aceton, MTBE či jiné pěnu narušující kapaliny/ a nepolárních kapalin /olej, benzín, nafta, letecká paliva/, na kterých obvykle vytváří polymerní či vodní film. Standardně se aplikují formou těžké či střední pěny. Vyznačují se vysokou hasební schopností i odolností proti zpětnému rozhoření - obvyklá hasební schopnost a odolnost proti zpětnému rozhoření je IB.